News

มอเตอร์โชว์ฯ ประกาศรางวัล Lucky Draw แก่ผู้ชมงาน มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท

Edit

มอเตอร์โชว์ฯ ประกาศรางวัล Lucky Draw แก่ผู้ชมงาน มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท

“ก้าวด้วยกัน ไปด้วยใจ ไปได้ไกล” ในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 แจกรางวัลกว่า 2.3 ล้านบาท แก่ผู้เข้าชมงานฯ

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยความประทับใจ สำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ ปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ท่ามกลางความคึกคักที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมา รวมถึงยังมีการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในเรื่องโรคระบาดอย่างเคร่งครัดเช่นเคย

สำหรับปีนี้ ได้รับการตอบรับจากค่ายรถยนต์ และจักรยานยนต์จำนวนมาก รวมถึงผู้เข้าชมงานที่ยังคงมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะผู้จัด ที่อยู่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการแสดงประวัติผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้างานเป็นอย่างดี

ทางคณะผู้จัดจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง จึงได้ทำการจัดงานมอบรางวัลแทนคำขอบคุณผู้เข้าชมงานทุกท่านที่ได้กรอกแบบสอบถามชิงโชค (รถรางวัล) ด้วยการจับรางวัล Lucky Draw รวม 7 รางวัล และปีนี้ได้มีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้น คือรางวัลผู้โชคดีที่จองรถยนต์ภายในงานเพิ่มขึ้นอีก 1 รางวัล

โดยการจับรางวัลถูกจัดขึ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 21.15 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ นำโดย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา และคุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานการจัดงานทั้ง 3 ท่าน

โดยลำดับแรกเป็นการจับรางวัลผู้โชคดีที่จองรถยนต์ภายในงาน และได้ส่งข้อมูล เพื่อทำการชิงโชคลุ้นรับรางวัลจำนวน 1 คัน ได้แก่ รถยนต์ Ford Ranger Open Cab 2.2 XL+ 4×2 HR MT (Sport Pack) มูลค่า 692,000 บาท ซึ่งมี คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เป็นผู้จับรางวัล

ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ คุณสุกัญญา เวียงอินทร์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง 7 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1
คุณ Chayaveeoon Wintupramnakun

รถยนต์ MG EP PLUS จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 998,000 บาท

รางวัลที่ 2
คุณมารุต แหลมสมุทร

รถยนต์ GWM ORA GOOD CAT (400 Tech) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 989,000 บาท

รางวัลที่ 3
คุณมหัทธนา น้อมสวัสดิ์

รถจักรยานยนต์ Kawasaki W175 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 77,570 บาท

รางวัลที่ 4
คุณพรพินิตย์ ทิศายุกตะ

รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 47,400 บาท

รางวัลที่ 5
คุณวรัญญา ศรีสำอาง

รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 46,600 บาท

รางวัลที่ 6
คุณสิทธิพร สุวรรณรัตน์

รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 115 Fi จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 39,800 บาท

รางวัลที่ 7
เป็นผู้เข้าชมงานที่ร่วมส่งรายชื่อชิงรางวัล 100 ท่าน จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท (คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี)

รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดจะได้รับจดหมายลงทะเบียน เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล พร้อมทั้งนำรายชื่อทั้งหมด ลงประกาศในเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. และทางนิตยสารในเครือกรังด์ปรีซ์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2564

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้จัดงานได้ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ หากพ้นเวลาที่กำหนดแล้วผู้โชคดีตามรายชื่อที่แจ้งไว้นั้นยังไม่มาแสดงตร ทางคณะผู้จัดงาน จะดำเนินการส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง พร้อมตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของผู้จัดงานต่อไป

Edit

Motor Show announces Lucky Draw prizes to the audience, worth more than 2.3 million baht.

“Keep Moving Forward Together” at the 43rd Bangkok Motor Show, giving away prizes of over 2.3 million baht to visitors.

Ending the event with an impression for the Bangkok International Motor Show that was held from March 23 to April 3, 2022,  the most liveliness compared to the past two years. The event still maintained strict safety standards in regard to the covid-19 epidemic as always.

For this year, we have got great responses from many of the car and motorcycle companies as well as visitors that are confident with our safety measures of the Ministry of Public Health. Moreover, every segment was cooperative with having at least two vaccinations before participating in the event.

As a host, we would like to thank you all for the cooperation. Therefore, we have organized a lucky draw of a total of 7 prizes including those who filled out our lucky draw questionnaires. We also had a special prize for the lucky winner who reserves a car within the event.

The prize draw was held on April 3, 2021 at 9:15 p.m. in the presence of witnesses and an honorable committee led by Dr. Prachin Eamlumnow, the chairman of the Bangkok event International Public Company Limited, Mr. Jaturont Komolmis, Mr. Anothai Eamlumnow, and Mr. Peerapong Eamlumnow, the 3 vice Chairmans of the event.

The first is a lucky draw for those who reserve a car within the event and sent information to win a lucky draw award which is a Ford Ranger Open Cab 2.2 XL+ 4×2 HR MT (Sport Pack) worth 692,000 baht, which Mr. Peerapong Eamlumnow, Vice Chairman of the 43rd Bangkok International Motor Show is the one to draw the prize.

The lucky winner is Khun Sukanya Wiang-in.

The 7 lucky winners are as follows:

1st prize

Khun Chayaveeoon Wintupramnakun

MG EP PLUS car, worth 998,000 baht

2nd prize

Khun Marut Laemsamut

GWM ORA GOOD CAT (400 Tech),  worth  989,000 baht

3rd prize

Khun Mahatana Nomsawat

Kawasaki W175 motorcycle, worth 77,570 baht

4th prize

Khun Pornpinit Thisayukta

Honda Super Cub motorcycle, worth 47,400 baht

5th prize

Khun Waranya Srisamang

Yamaha GT125 motorcycle, worth 46,600 baht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top