News

ผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ ให้การต้อนรับคณะรมต.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2022

Edit

ผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ ให้การต้อนรับคณะรมต.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2022

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ พร้อมด้วยนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ให้การต้อนรับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรมพร้อมคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 พร้อมด้วยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีประชาชนให้ความสนใจงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 เป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศหลักที่ผลิตรถยนต์ของโลก และในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ซึ่งในปีนี้มีการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยประมาณ 1,800,000 คัน

ขณะที่การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในปีนี้ มีบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยรัฐบาลตั้งเป้าภายใน 5 ปีจากนี้จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไม่น้อยกว่า 360,000 คัน โดยแบ่งเป็นใช้ในประเทศ 260,000 คัน และส่งออก 100,000 คัน ซึ่งรัฐบาลไทยมีมาตรการในการลดภาษีการนำเข้าของผู้ประกอบการ และลดภาษีสรรพสามิต รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรถยนต์ จึงคาดว่าในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยกัน ไปด้วยใจ ไปได้ไกล” หรือ “KEEP MOVING FORWARD TOGETHER” โดยบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน และมี 27 บริษัทรถยนต์ 8 บริษัทรถจักรยานยนต์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านยานยนต์เข้าร่วมจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 170,960 ตารางเมตร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม–3 เมษายน 2565

Edit

BIMS welcomed the Ministry of Industry 

The Executives of Grand Prix Company welcomed the Ministry of Industry to the Bangkok Motor Show 2022.

Dr. Prachin Eamlumnow, Chief Executive Officer of Grand Prix International Public Company Limited and the Chairman of the Bangkok International Motor Show along with Mr. Anothai Eamlumnow, Chief Operating Officer of Grand Prix International PCL. and the Vice Chairman of the Bangkok International Motor Show welcomed Mr. Suriya Juangroongruangkit, Minister of Industry together with the committee on the occasion of visiting the 43rd Bangkok International Motor Show at Challenger Hall 1-3, Impact Muang Thong Thani on March 27, 2022

Mr. Suriya Jungrungruangkit Minister of Industry visited the 43rd Bangkok International Motor Show along with Mr. Teerayut Vanichchang, Vice Minister of Industry, Mr. Kritchanon Aiyapanya, Secretary to the Minister of Industry, Mr. Kobchai Sangsittisawad Permanent Secretary, Ministry of Industry, Mr. Wisanu Tubthieng, Mr. Bainoi Suwanchatri, Inspector General of the Ministry of Industry, and the management team of the Ministry of Industry.

The Minister of Industry has praised the organizer of the Bangkok International Motor Show for a secure preparation according to the measures to prevent the spread of the COVID-19 virus as people are showing great interest in the 43rd Bangkok International Motor Show. The government places high importance to the automotive industry because Thailand is one of the main 10 countries producing cars in the world, and in the ASEAN countries, Thailand is ranked on the top, which this year, there are about 1,800,000 cars assembled in Thailand.

Meanwhile, in the Bangkok event International Motor Show this year, there are more electric vehicle manufacturers, which is in line with the government’s policy that expects Thailand to be the production hub of electric vehicles. The government aims to produce at least 360,000 electric vehicles within the next 5 years, divided into 260,000 cars for domestic use and 100,000 for export. The government has measures to reduce the import tax for entrepreneurs and excise taxes, and there are also measures for car distributors. Therefore, it is expected that in the future, electric vehicles will definitely gain more popularity.

The 43rd Bangkok International Motor Show was held under the concept of “KEEP MOVING FORWARD TOGETHER” by Grand Prix International Public Company Limited as the organizer. There are 27 car companies, 8 motorcycle companies as well as auto related brands and services participating in the exhibition on the area of over 170,960 square meters, which is held during March 23 – April 3, 2022.

Scroll to Top