ตารางกิจกรรมภายในงาน
วันแสดง : 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 (12 วัน)
รอบ VIP : 21 มีนาคม 2565 (เวลา 12.00–20.00 น.)
รอบสื่อมวลชน : 22 มีนาคม 2565 (เวลา 09.59–18.00 น.)
รอบบุคคลทั่วไป : 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 (12 วัน)
Scroll to Top