จุดประชาสัมพันธ์

On November 16th, 2022, Grand Prix International Public Company Limited as the organizer of the Bangkok International Motor Show has organized the meeting and appointed the official service providers

On November 16th, 2022, Grand Prix International Public Company Limited as the organizer of the Bangkok International Motor Show has organized the meeting and appointed the official service providers for the 44th Bangkok International Motor Show in order to prepare and move forward to bring grandeur to the Bangkok International Motor Show once again. There are 28 official service providers for the Bangkok International Motor Show. The details are as follows:

The Official Service Providers Of The 44th Bangkok International Motor Show
The Official Construction Service Providers
1 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2 บริษัท เทคอิท บิวเดอร์ จำกัด TAKE IT BUILDER CO.,LTD.
3 บริษัท มิชชั่น ออน ดีมานด์ เอ็กซ์ จำกัด MISSION ON DEMAND X CO.,LTD.
4 บริษัท พีเอ็กซ์ ซิสเต็ม จำกัด PX SYSTEM CO.,LTD.
5 บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด KONGPHOP MEDIA ADVERTISING CO.,LTD.
6 บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมดเกอร์ (2018) จำกัด EXHIBIT MAKER (2018) CO.,LTD.
7 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) KINGSMEN C.M.T.I. PLC.
8 บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ. แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด W.O.A. ADVERTISING CO.,LTD.
9 บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด DESIGN WIZARD CO.,LTD.
10 บริษัท สเพล็นดิด ออร์กาไนเซอร์ จำกัด SPLENDID ORGANIZER CO.,LTD.
11 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
12 บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จำกัด THE EXPERIENCE D COMPANY LIMITED
The Official Light & Sound Service Providers
13 บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด LIGHT SOURCE CO.,LTD.
14 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด PM CENTER CO.,LTD.
15 บริษัท เอ.วี. ซิสเท็มส์ จำกัด AV SYSTEMS CO.,LTD.
16 บริษัท น็อกซ์ บางกอก จำกัด NOX BANGKOK CO.,LTD.
17 บริษัท เวย์ ไลท์ ซิสเท็ม จำกัด WAY LIGHT SYSTEM CO.,LTD.
18 บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด MEDIA VISION (1994) CO.,LTD.
19 บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด FOREVER NETWORK CO.,LTD.
20 บริษัท อี เอ็ม ไลท์ ซิสเต็ม จำกัด E M LIGHT SYSTEM CO., LTD.
The Official Presentation Service Providers
21 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
22 บริษัท อี เอ็ม ดี ออร์แกไนเซอร์ จำกัด EMD ORGANIZER CO.,LTD.
23 บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด PREZENTIA CO.,LTD.
24 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
The Official Freight Forwarder Service Providers
25 บริษัท โปรเกรสซีฟ โปรดฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด PROGRESSIVE PROFESSIONAL SERVICE CO.,LTD.
26 บริษัท โอเซี่ยน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด OCEAN AIR INTERNATIONAL CO.,LTD.
27 บริษัท โรเจอร์ กรุงเทพ จำกัด ROGERS BANGKOK CO.,LTD.
The Official Car & Booth Cleaning Service Providers
28 บริษัท เอ็ม ซี จี มิ่งทิพย์ คลีนนิ่งแอนด์การ์เด้น จำกัด MCG MINGTIP CLEANING AND GARDEN COMPANY

In addition, the company has given the awards to the official service providers who have outstanding performance.

The Best Official Service Providers Of The 44th Bangkok International Motor Show
The Official Construction Service Providers
KINGSMEN C.M.T.I. PLC. บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
THE EXPERIENCE D COMPANY LIMITED บริษัท ดิ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดี จำกัด
PICO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The Official Light & Sound Service Provider (ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ ด้านแสงและเสียง)
PM CENTER CO.,LTD. บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
LIGHT SOURCE CO.,LTD. บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด

The 44th Bangkok International Motor Show will be organized on the following days.

VIP Day : March 20th, 2023 from 12:00 to 20:00 hrs.

Press Day : March 21st, 2023 from 08: 59 to 18:00 hrs.

Public Days : March 22nd – April 2nd, 2023

Weekdays : from 12:00 to 22:00 hrs.

Weekends and Public Holidays : from 11:00 to 22:00 hrs.

With the readiness and over 90 percent of acceptance from both previous customers and new customers, there are 33 automotive brands that have confirmed to participate in the event. Additionally, there will be two newly-joined brands of electric vehicles, which are BYD and NETA. The participation of the other EV brands is still being negotiated. There will be 10 motorcycle brands and also several electric motorcycle brands from the People’s Republic of China and Japan are interested to join.

There will be 7 brands of car accessories from Europe and Japan as well as other auto-related brands, including electric vehicle devices, electric bicycles, car and motorcycle accessories, and financial institutions that will offer various campaigns at the show.

Scroll to Top