โปรโมชั่น Mazda ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mazda เดือนกันยายน 2465 กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาด

NEW MAZDA2
ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%
ทดลองขับ รับฟรี Starbucks Card มูลค่า 200 บาท (จำนวนจำกัด)

หมายเหตุ
1   บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2    บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3   ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
4   ทดลองขับมาสด้า2 รับ Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมาสด้า
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น 

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA3
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)
ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ 
1    ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2    บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3   บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4    ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้
และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

NEW MAZDA CX-3

ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ
1    ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2 
บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3    ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ 
ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-30

ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)
ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:
1   ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2   บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3   บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4    ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-5

ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:
1    ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2    บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3   ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-8

ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:
1    ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2    บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3   ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

ALL-NEW MAZDA BT-50
รับส่วนลดพิเศษ (จำนวนจำกัด)
เพื่อพลิกฟื้นผู้ประกอบการไทยอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA MX-5
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ขยายการรับประกันคุณภาพรถ เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

หมายเหตุ
1   บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่
(1) บมจ. ธนชาตประกันภัย 
(2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 
(3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2   ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
ตามเงื่อนไขโปรแกรม Mazda Added Protection และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

Scroll to Top