ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้นรับรถ

กติกาจองรถลุ้นรถในงาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 43

 • รถยนต์ MG EP PLUS มูลค่า 998,000 บาท
 • รถยนต์ GWM ORA GOOD CAT (400 Tech) มูลค่า 989,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Kawasaki W175 มูลค่า 77,570 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub มูลค่า 47,400 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 มูลค่า 46,600 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 115 FI มูลค่า 39,800 บาท
 • ของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  “ผู้จัดงาน”  “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น  โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้
 1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเท่านั้น
 2. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องสแกน QR Code บนบัตรชมงานที่ซื้อ เพื่อกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ www.motorshow.in.th พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบนหางบัตรชมงานที่ซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน (1 หมายเลขบนบัตรชมงาน และ 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
 4. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถามฯ ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น.
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
 7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 8. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10.  “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 12. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 13. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด

Reserve A Car At The 43rd Bangkok International Motor Show, Get A Chance To Win A Car

ลุ้นรับรางวัล

Ford Ranger Open CAB 2.3 XL+ 4 ×2 HR MT (Sport Pack), worth 692,000 Baht

Terms and Conditions

Grand Prix International Public Company Limited as the “Organizer” of “The 43rd Bangkok International Motor Show” has set the terms and conditions to win a car for those who reserve a car at the 43rd Bangkok International Motor Show as follows:
 1. “Eligible Person To Win A Car” is a person who reserves a car and has a reservation document issued from March 23, 2022 to April 3, 2022 only.
 2. “Eligible Person To Win A Car” must scan QR Code at the administrative counter or public relations counter to give consent and provide all personal information required for participating in the lucky draw event of “Reserve A Car At The 43rd Bangkok International Motor Show, Get A Chance To Win A Car” (Required information are 1. Name-Surname 2. Phone number 3. Identification card number 4. A photo of a reservation document/ One reservation document will receive one chance only.)
 3. “Eligible Person To Win A Car” must submit the information within the specified date and time, which is from March 23, 2022 at 10.00 hrs to April 3, 2022 at 20.30 hrs.
 4. For “Eligible Person To Win A Car” who reserves a car at the show and participates in the lucky draw event, if it is detected that the reservation document is not authenticated, canceled, or rejected by the financial institute, the “Organizer” shall void your right to win a car and reserves the right to the subsequent lucky winner.  
 5. 1. The “Organizer” will randomize a lucky draw winner on April 3, 2022 at 21.00 hrs. in the presence of the witnesses and the honorary committee.
 6. 1. The prizes that the “Organizer” will give to the winner of the lucky draw event of “Reserve A Car At The 43rd Bangkok International Motor Show, Get A Chance To Win A Car” will be displayed at the “Lucky Draw Booth”.
 7. The “Organizer” will inform “Eligible Person To Win A Car” by a phone call to get the prize and announce the lucky draw winner on the website https://bims43.motorshow.in.th/lucky-draw-prize-winner/ on April 5, 2022 at 12.00 hrs. and in the in-house magazines of Grand Prix in the May 2022 issue.
 8. “Eligible Person To Win A Car” who wins a lucky draw must present the identification card to the “Organizer” within 45 days from the date the “Organizer” has informed about the prize.
 9. If the 45-day deadline has passed and the “Eligible Person To Win A Car” who wins the lucky draw does not show up, the “Organizer” will pass on the prize to a charity organization and publish the news in the in-house magazines of the “Organizer”.
 10. “Eligible Person To Win A Car” must be liable for withholding taxes and ownership transfer costs of the prize and/or the product.
 11. The employees of Grand Prix International Public Company Limited and IMPACT Exhibition Management Company Limited are not eligible to join the lucky draw event.
 12. The decision of the “Organizer” shall be deemed absolute.
Scroll to Top