ซื้อบัตรเข้าชมงาน ลุ้นรับรถ

กติกาจองรถลุ้นรถในงาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 43

 • รถยนต์ MG EP PLUS มูลค่า 998,000 บาท
 • รถยนต์ GWM ORA GOOD CAT (400 Tech) มูลค่า 989,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Kawasaki W175 มูลค่า 77,570 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub มูลค่า 47,400 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 มูลค่า 46,600 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 115 FI มูลค่า 39,800 บาท
 • ของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  “ผู้จัดงาน”  “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น  โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้
 1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเท่านั้น
 2. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องสแกน QR Code บนบัตรชมงานที่ซื้อ เพื่อกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ www.motorshow.in.th พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบนหางบัตรชมงานที่ซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน (1 หมายเลขบนบัตรชมงาน และ 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
 4. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถามฯ ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น.
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น. ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
 7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.motorshow.in.th ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 8. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10.  “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 12. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 13. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด

จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43

ลุ้นรับรางวัล

รถยนต์ FORD RANGER Open Cab 2.2 XL+ 4 × 2 HR MT (Sport Pack) มูลค่า 692,000 บาท
กติกาและเงื่อนไข (จองรถในงานลุ้นรถ)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  “ผู้จัดงาน”  “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” ได้จัดทำเงื่อนไข สำหรับการชิงโชคลุ้นรางวัล รถยนต์ สำหรับ ผู้ที่จองรถยนต์ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ดังนี้
 1. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ต้องเป็นผู้ที่จองรถยนต์และมีหลักฐานใบจอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เท่านั้น
 2. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ต้องสแกน QR CODE  ที่เคาเตอร์กองอำนวยการ หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่อการร่วมชิงโชครางวัลรถยนต์   รายการ “จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ลุ้นรับรถยนต์” ให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ชิงโชค (1. ชื่อ-นามสกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ 3.หมายเลขบัตรประชาชน 4. รูปภาพใบจอง 1 ใบจอง จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ต้องส่งข้อมูลเพื่อชิงโชครางวัลรถยนต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น.
 4. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”   ที่จองรถยนต์ภายในงาน และเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชครถยนต์ หากมีการตรวจสอบพบว่า การจองรถยนต์ของท่านไม่ได้เป็นความจริง หรือมีการยกเลิกการจองรถยนต์ และไม่ผ่านธุรกรรมการเงินในการซื้อรถยนต์ ผู้จัดงานจะถือว่าสิทธิ์ที่จะชิงโชครางวัลรถยนต์ของท่านถือเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป  
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น.  ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ  
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ลุ้นรับรถยนต์”  ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงานฯ
 7. “ผู้จัดงาน” จะโทรศัพท์แจ้ง “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ https://bims43.motorshow.in.th/lucky-draw-prize-winner/ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 8. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ได้ติดต่อแจ้งถึงเรื่องการรับรางวัล
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 12. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด
รางวัลที่ 1

รถยนต์ MG EP PLUS มูลค่า 998,000 บาท

รางวัลที่ 2

รถยนต์ ORA GOOD CAT (400 Tech) มูลค่า 989,000 บาท

รางวัลที่ 3

รถจักรยานยนต์ Kawasaki  W175 มูลค่า 77,570 บาท

รางวัลที่ 4

รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub มูลค่า 47,400 บาท

รางวัลที่ 5

รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 มูลค่า 47,400 บาท

รางวัลที่ 6

รถจักรยานยนต์ Suzuki Smash 115 FI   มูลค่า 39,800 บาท

รางวัลที่ 7

ของที่ระลึกงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  “ผู้จัดงาน”  “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น  โดยมีเงื่อนไขกติกา ดังนี้

 1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรเข้าชมงานเท่านั้น
 2. “ ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องสแกน QR Code บนบัตรชมงานที่ซื้อ เพื่อกรอกแบบสอบถามบนเว็บไซต์ https://survey.bangkok-motorshow.com/ พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบนหางบัตรชมงานที่ซื้อเพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน  (1 หมายเลขบนบัตรชมงาน และ 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
 4. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถามฯ ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น.
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 3 เมษายน  2565 เวลา 21.00 น.  ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ 
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
 7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ https://bims43.motorshow.in.th/lucky-draw-prize-winner/ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 8.  “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10.  “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 12. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 13. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด
รางวัลรถยนต์
รถยนต์ FORD RANGER Open Cab 2.2 XL+ 4 × 2 HR MT (Sport Pack) มูลค่า 692,000 บาท
กติกาและเงื่อนไข (จองรถในงานลุ้นรถ)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  “ผู้จัดงาน”  “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43” ได้จัดทำเงื่อนไข สำหรับการชิงโชคลุ้นรางวัล รถยนต์ สำหรับ ผู้ที่จองรถยนต์ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ดังนี้
 1. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ต้องเป็นผู้ที่จองรถยนต์และมีหลักฐานใบจอง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เท่านั้น
 2. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ต้องสแกน QR CODE  ที่เคาเตอร์กองอำนวยการ หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญต่อการร่วมชิงโชครางวัลรถยนต์   รายการ “จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ลุ้นรับรถยนต์” ให้ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ชิงโชค (1. ชื่อ-นามสกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ 3.หมายเลขบัตรประชาชน 4. รูปภาพใบจอง 1 ใบจอง จะได้รับสิทธิ์เพื่อชิงโชคได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)
 3. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ต้องส่งข้อมูลเพื่อชิงโชครางวัลรถยนต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และจะสิ้นสุดในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 20.30 น.
 4. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”   ที่จองรถยนต์ภายในงาน และเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชครถยนต์ หากมีการตรวจสอบพบว่า การจองรถยนต์ของท่านไม่ได้เป็นความจริง หรือมีการยกเลิกการจองรถยนต์ และไม่ผ่านธุรกรรมการเงินในการซื้อรถยนต์ ผู้จัดงานจะถือว่าสิทธิ์ที่จะชิงโชครางวัลรถยนต์ของท่านถือเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป  
 5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามฯ ที่โชคดี ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 21.00 น.  ต่อหน้าสักขีพยาน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ  
 6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้จองรถยนต์ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ลุ้นรับรถยนต์”  ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงานฯ
 7. “ผู้จัดงาน” จะโทรศัพท์แจ้ง “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ https://bims43.motorshow.in.th/lucky-draw-prize-winner/ ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 8. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ได้ติดต่อแจ้งถึงเรื่องการรับรางวัล
 9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
 10. “ ผู้จองรถยนต์ภายในงานรับสิทธิชิงโชครางวัลรถยนต์”  ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 11. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
 12. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นสิทธิ์ขาด
Scroll to Top