• Mazda CX-8 (1,499,000-2,069,000)
 • Subaru Outback (2,512,000)
 • BMW X1 (2,3590,000-2,559,000)
 • Mercedes-Benz GLA-Class (2,199,000-2,399,000)
 • Mercedes-Benz GLB-Class (2,899,000)
 • Mercedes-Benz GLC-Class (4,130,000-10790,000)
 • Mercedes-Benz GLE-Class (4,699,000-7,290,000)
 • Mercedes-Benz GLS-Class (6,629,000)
 • Volvo C40 Recharge Pure Electric (2,590,000)
 • Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2,090,000-2,390,000)
 • Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2,990,000-3,490,000)
 • Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid (3,990,000-4,590,000)

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mazda CX-8 ราคา 1,499,000-2,069,000 บาท

 • ดอกเบี้ย 2.09%
 • รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
 • บำรุงรักษารถตามระยะ 5 ปี (ฟรี ค่าแรง ค่าอะไหล่ และของเหลว)
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Subaru Outback ราคา 2,512,000 บาท

 • ดอกเบี้ยพิเศษ
 • ฟรี ประกันภัยชั้น 1

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ BMW X1 ราคา 2,3590,000-2,559,000 บาท

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 0%
 • ออกรถจ่ายดาวน์ 299,800 บาท
 • ผ่อนสบายๆเดือนละ 26,862 บาท
 • ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mercedes-Benz GLA-Class ราคา 2,330,000-2,480,000 บาท

 • ฟรี MBSP โปรแกรมขยายเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ Extra Guarantee นาน 5 ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการ
 • หรือ ค่างวดเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท/เดือน พร้อมฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 2 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์
 • หรือ ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 1 ปี เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ หรือนาน 2 ปี เมื่อทำสัญญาเช่าทางการเงิน

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mercedes-Benz GLB-Class ราคา 2,899,000 บาท

 • ฟรี โปรแกรมขยายเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP Extra Guarantee) นาน 5 ปีไม่จำกัดระยะทางหรือ
 • ฟรี โปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะทาง (MBSP Easy care) นาน 3 ปีไม่จำกัดระยะทาง
 • พิเศษ! ค่างวดเริ่มต้นเพียง 21,200 บาท/เดือน พร้อมรับเพิ่มฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection 1 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mercedes-Benz GLC-Class ราคา 3,349,000-4,040,000 บาท

 • ฟรี โปรแกรมขยายเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ (MBSP Extra Guarantee) นาน 8 ปีไม่จำกัดระยะทางหรือ
 • ฟรี โปรแกรมขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ และบำรุงรักษาตามระยะทาง (MBSP Ultimate) นาน 4 ปีไม่จำกัดระยะทาง
 • พิเศษ! ค่างวดเริ่มต้นเพียง 32,600 บาท/เดือน พร้อมรับเพิ่มฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection 1 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mercedes-Benz GLE-Class ราคา 4,699,000-7,290,000 บาท

 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 1 ปี*

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mercedes-Benz GLS-Class ราคา 6,629,000

 • GLS 350 d ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mercedes-Benz Protection นาน 3 ปี เมื่อทำสัญญามายสตาร์ หรือสัญญาเช่าทางการเงิน*

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Volvo C40 Recharge Pure Electric ราคา 2,590,000 บาท

 • ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Program , บริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร, บริการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร, บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี
 • ฟรี บริการดิจิทัล 4 ปี
 • ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 3 ปี
 • ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมรับประกันอายุการใช้งาน 2 ปี และฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้าและติดตั้ง
 • ฟรีค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถยนต์ด้วย EA Anywhere application มูลค่า 25,000 บาท
 • บริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 150,000 กม.

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ  Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid ราคา 2,090,000-2,390,000 บาท

 • ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 60 เดือน* เมื่อดาวน์ 40% หรือมากกว่า
 • บริการรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง นาน 1 ปี
 • รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ  Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid ราคา 2,990,000-3,490,000 บาท

 • ฟรี Volvo Care Package
 • ฟรี Volvo Digital Video Recorder (DVR) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมการติดตั้ง
 • รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 3 ปี

ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ  Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid ราคา 3,990,000-4,590,000 บาท

 • ฟรี Volvo Care Package ประกอบด้วย
 • ฟรี Volvo Digital Video Recorder (DVR) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมการติดตั้ง
 • รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 3 ปี
Scroll to Top