โปรโมชั่น MG ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ MG เดือนพฤศจิกายน 2565 กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาด…

ข้อเสนอสุดพิเศษจาก NEW MG VS HEV

โปรโมชัน

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 89%[1]หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,888 บาท[2]
 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองนาน1 ปี[3] 
 • พิเศษ! การรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)[4]
 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง[5]

หมายเหตุ

[1] ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ 

[2] ผ่อนเริ่มต้น 8,888 บาท คำนวณจากรุ่น NEW MG VS HEV รุ่น D ราคา 859,000 บาท เงินดาวน์ 219,475 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน ดอกเบี้ย 2.39% การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

[3] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวม 18,724 บาท (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น) 

[4] รับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย

[5] เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย

 • ฟรีชุดพรมปูพื้นมูลค่า 990 บาท
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

ข้อเสนอสุดพิเศษจาก NEW MG HS PHEV และ NEW MG HS

โปรโมชัน

NEW MG HS PHEV

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน [1] 
 • ฟรี! MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด [2] 
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER [3]
 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี [4]
 • พิเศษ! ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร [5]
 • พิเศษ! เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง [6]

NEW MG HS

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 เดือน [7]
 • ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครอง 1 ปี [4]
 • พิเศษ! ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร [5]

หมายเหตุ :

[1] ดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ

[2] MG HOME CHARGER จำนวน 1 ชุด มูลค่า 42,057 บาท

[3] ค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER มูลค่า 18,692 บาท

[4] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ NEW MG HS PHEV มูลค่า 20,546 บาท สำหรับ NEW MG HS มูลค่า 17,152 บาท (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

[5] ขยายเวลาการรับประกันคุณภาพ จาก 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง

[6] เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ตามเงื่อนไขการรับประกันของฝ่ายบริการหลังการขาย

[7] ดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ

 • ฟรี ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 705 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แถมฟรีค่าติดตั้ง MG HOME CHARGER โดยบริษัทรับติดตั้ง MG HOME CHARGER ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับรถยนต์ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

 

ข้อเสนอสุดเร้าใจจาก NEW MG5

โปรโมชัน

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน[1] หรือ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,991 บาทต่อเดือน[2] หรือ ออกรถเริ่มต้นเพียง 29,250 บาท[3]
 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี[4]

หมายเหตุ :

[1] อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

[2] คำนวณจาก NEW MG5 รุ่น C ราคา 585,000 บาท กรณีดาวน์ 25% ผ่อนชำระ 84 เดือน ดอกเบี้ย 1.99% ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

[3] ออกรถเริ่มต้นเพียง 29,250 บาท คำนวณจาก NEW MG5 รุ่น C ราคา 585,000 บาท กรณีดาวน์ 5% ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

[4] ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวม 21,070.29 บาท (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 • ฟรี ชุดพรมปูพื้นมูลค่า 990 บาท
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

ข้อเสนอสุดพิเศษจาก NEW MG ZS

โปรโมชัน

 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% [1]  หรือ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,181 บาทต่อเดือน [2]  
 • ฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี [3]

หมายเหตุ :

[1] ดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% เมื่อดาวน์เริ่มต้นที่ 25% ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ

[2] คำนวณจาก NEW MG ZS รุ่น C+ ราคา 689,000 บาท กรณีดาวน์ 25% ผ่อน 84 เดือน ดอกเบี้ย 2.39% ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมรายการ

[3] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 18,043 บาท (เฉพาะเบี้ยประกันบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 • ฟรี ชุดพรมปูพื้น NEW MG ZS มูลค่า 990 บาท
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 และรับรถยนต์กับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

 

Scroll to Top