รับ & แลก คะแนน KTC FOREVER ในงาน Bangkok International Motor Show 2022

จองรถในงาน Bangkok International Motor Show 2022

» รับ คะแนน KTC พิเศษ สูงสุด 4,000 คะแนน
เมื่อชำระค่าจองรถผ่านบัตรฯ KTC ตามเงื่อนไข

ยอดชำระค่าจองรถใหม่ /เซลส์สลิปรับคะแนนตามยอดใช้จ่าย
คะแนนพิเศษ KTC FOREVER หรือ KTC ROP
5,000 – 49,999 บาท200 คะแนน
50,000 – 99,999 บาท2,000 คะแนน
100,000 บาท ขี้นไป4,000 คะแนน
  • ลงทะเบียนร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ โปรดระบุรายละเอียดการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • รับคะแนนพิเศษภายใน 60 วัน
  • คะแนนพิเศษหมดอายุภายในวันที่ 31 ก.ค. 66

» แลก ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันที 12% ที่ บูธ Motor show online และบูธ ROD
เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนนแลกรับส่วนลด 120 บาท

  • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
  • ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดผ่านเครื่อง EDC
  • ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER เท่านั้น

23 มี.ค. 65 – 3 เม.ย. 65

Scroll to Top