โปรโมชั่น Mazda ข้อเสนอพิเศษในการออกรถ Mazda เดือนกันยายน 2465 กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาด…

NEW MAZDA2
ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

ทดลองขับ รับฟรี Starbucks Card มูลค่า 200 บาท (จำนวนจำกัด)

หมายเหตุ
1. บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

4. ทดลองขับมาสด้า2 รับ Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวนจำกัด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมาสด้า

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA3
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)

ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ
1. ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

 เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

 ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 

NEW MAZDA CX-3
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ
1. ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-30
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)

ฟรี บัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาท

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:
1. ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท หรือ ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-5
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:

1. ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA CX-8
ฟรี แพ็กเกจบำรุงรักษารถตามระยะ Mazda Care 5 ปี (รวมค่าแรง ค่าอะไหล่)

ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดอกเบี้ย 2.09%

หมายเหตุ:
1. ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าผลิตภัณฑ์ของเหลว จากการบำรุงรักษารถตามระยะนาน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

ALL-NEW MAZDA BT-50
รับส่วนลดพิเศษ (จำนวนจำกัด)
เพื่อพลิกฟื้นผู้ประกอบการไทยอีกครั้ง

หมายเหตุ:
ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

NEW MAZDA MX-5
ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี
ขยายการรับประกันคุณภาพรถ เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร

หมายเหตุ
1. บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. ธนชาตประกันภัย (2) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (3) บมจ. ทิพยประกันภัย และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. ขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ตามเงื่อนไขโปรแกรม Mazda Added Protection และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

Scroll to Top